انجیل برای فارسی زبانان

شاگردسازی مسیحی

نیما علیزاده

شبان و مؤسس خدمات مکاشفه

نیما علیزاده

نیما علیزاده در سال ۱۹۸۱ میلادی در تهران متولد و در ۱۸ سالگی به عیسی مسیح ایمان آورد و از ۲۰ سالگی در خدمت کلیسا مشغول است

در سال ۲۰۰۶ میلادی به استرالیا مهاجرت کرد و ادامه خدمت خود را بعنوان شبان در کلیسای ایرانیان شهر سیدنی ادامه داده است. او فارغ التحصیل در رشته الهیات مسیحی از دانشگاه الهیات مُر است و در سال ۲۰۱۵ خدمات مکاشفه را تاسیس کرده است. او هم اکنون در امریکا مشغول به خدمت در زمینه های مختلف می باشد

رویای او شاگردسازی و رساندن خبر خوش نجات در عیسی مسیح و تعلیم انجیل محور به تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا است تا افرادی بیشتری به مسیح ایمان بیاورند، نجات یابند و در او رشد کنند. آمین

.

.

اعتقادنامه رسولان

من به خداوند قادر مطلق ایمان دارم
خالق زمین و آسمان؛
و به عیسای مسیح ، یگانه پسرش، خداوند ما
که از روح القدس پُرشده
از مریم باکره بدنیا آمده
تحت سلطۀ پنطیوس پیلاطوس رنج کشید
به صلیب کشیده شد، مُرد و دفن شد
به عالم اموات نزول کرد
و روز سوم دوباره از مرگ برخاست
به آسمان صعود کرد
و سمت راست خدای پدر نشسته است؛
و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان می آید
من به روح القدس ایمان دارم؛
به کلیسای جامع و مقدس خداوند؛
به مشارکت مقدسین؛
به بخشش گناهان؛
به رستاخیز جسم؛
و زندگی جاودانی. آمین

ما گروهی از مسیحیان اونجلیکال ریفورمد هستیم که در صدد آن هستیم تا کلام مسیح را بدرستی درک و تفسیر کنیم

الویت ما تعلیم کتاب مقدسی است تا توسط روح القدس از طریق تعالیم انجیل محور در روند قداست رشد کنیم و به بلوغ روحانی برسیم تا به فیض خدا مردان و زنان خدا شویم برای جلال او

ما این کار را با جدی گرفتن شاگردی و شاگردسازی انجام. میدهیم. ایمان داریم که بشارت انجیل باید از کلیسا به جهانیان داده شود تا برگزیدگان نجات یابند و شاگردان مسیح تجهیز شوند. دوم تیموتائوس ۱۰:۲

ما ایمان  داریم نامی جز نام مسیح زیر آسمان به بشر داده نشده برای نجات. اعمال ۱۲:۴

.

.

اصول اعتقادات

فیض

فیض هدیه ای است که بطور رایگان به برگزیدگان داده می شود تا از رحمت و سلامتی خدا بهره مند شوند. فیض همچنین در روند قداست و بلوغ نقش مهمی ایفا می کند. تیطس ۲

کلیسا

کلیسا بدن مسیح است، که مسیحیان آن را تشکیل می دهند. سر کلیسا شخص مسیح است و وظیفه کلیسا جلال خداوندمان عیسی و خدای پدر است. کلیسا برای مشارکت مسیحیان و تغذیه روحانی آنها است. کلیسا در ساختمان خلاصه نمی شود. هر جا دو یا سه مسیحی جمع شوند آنجا کلیساست. متی ۲۰:۱۸  

تعمید

تعمید یکی از دو آیین کلیساست در کنار عشای ربانی که نشانه ای بیرونی از عملی است درونی. در تعمید ما در مرگ و قیام مسیح تعمید می گیریم. تعمید نشانه مُردن انسانیت کهنه ما در گناه و زنده شدن ما در انسانیت جدید است. تعمید امری حیاتی در نجات مسیحی نیست و عمل به آن دلیل نجات ما نیست بلکه فقط ایمان درونی دلیل نجات مسیحی است. رومیان ۶

عشای ربانی

 

عشای ربانی یا شام خداوند آیین دیگری در کنار تعمید است که در آن ما مرگ مسیح را روی صلیب به یاد می آوریم. این آیین توسط شخص مسیح به حواریون داده شد تا هم ایشان و هم بقیه مسیحیان با انجام این آیین همواره صلیب مسیح را به یاد داشته باشند و همواره با شکرگزاری آن را انجام دهند. متی ۱۷:۲۶-۳۰

عشای ربانی و تعمید هر دو سمبل هستند و اشاره به حقیقتی عظیم دارند. در هیچ کدام از این آیین ها اتفاقی ماوراطبیعه رخ نمی دهد. صرفا ماهیت امر اشاره به حقایق روحانی دارد تا ما مسیحیان در اتحاد و همبستگی آنها را با شکرگزاری به جا آوریم. اول قرنتیان ۱۱

اصول اعتقادات

ایمان

ایمان مسیحی اکتسابی نیست بلکه هدیه خداست. ایمان توسط اعمال ما و یا توانایی یا لیاقت ما به ما داده نمی شود بلکه محض فیض این ایمان نجات بخش به برگزیدگان داده می شود. افسسیان ۲

نجات

نجات عملی است یک طرفه از جانب خدا و انسان در آن دخالتی ندارد. این خداست که انسان را نجات می دهد و محض فیض خود از طریق ایمان او را بازخرید می کند. این عمل از پیش از بنیاد عالم در نقشه خدا بوده تا برگزیدگان خود را در مسیح نجات دهد. ما ایمان داریم نجات از دست دادنی نیست. یوحنا 10: 28-29 / افسسیان ۱

تثلیث

خدا یکی است و او که ما می پرستیم واحد است؛ تثنیه 4:6. اما خدا خود را در کلام خود در سه شخصیت متمایز معرفی کرده. این سه شخصیت در ذات یکی هستند و چون در ذات یکی هستند بنابراین هر سه شخصیت یک خدا هستند. هر شخصیت در آفرینش ، نجات و عهد جدید نقش متفاوتی دارند اما این خدای واحد همه این کارها را از طریق سه شخصیت خود انجام می دهد. مرقس ۲۹:۱۲

کتاب مقدس

کتاب مقدس تنها از ۶۶ کتاب الهامی تشکیل شده که خداوند طی ۱۶۰۰ سال توسط ۴۰ نفر توسط هدایت مطلق روح مقدس خود به نگارش در آورده است. کتاب مقدس بالاترین مرجع برای ما مسیحیان است و برای تعلیم، تربیت، تادیب، توبیخ و اصلاح ما است؛ ۲ تیموتائوس ۱۶:۳. کتاب مقدس کامل و کافی برای ما مسیحیان است. در طی این سالها کوچک ترین تحریفی در آن صورت نگرفته و با قدرتی که در خود دارد می تواند خواننده را رستگار کند.     رومیان ۱۶:۱

خدمات مکاشفه

خدمات مکاشفه سازمانی ثبت شده می باشد. ما در خدمات مکاشفه در تلاش شاگردسازی و رساندن پیام انجیل از طریق موعظه و تعلیم انجیل محور هستیم

.

Iranian Revelation Ministries Inc.

.

کلیه حقوق متعلق به وب سایت مکاشفه می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر ماخذ مجاز می باشد. ۲۰۲۱© کلیه حقوق محفوظ است