کتابهای عهد جدید به ترتیب سال تقریبی نگارش

یعقوب (۴۴-۴۹م) غلاطیان (۴۹-۵۰م) مرقس (۵۰-۶۰م) متی (۵۰-۶۰م) اول تسالونیکیان (۵۱م) دوم تسالونیکیان (۵۱-۵۲م) اول قرنتیان (۵۵م) دوم قرنتیان (۵۵-۵۶م) رومیان (۵۶م) لوقا (۶۰-۶۱م) افسسیان (۶۰-۶۲م) فیلیپیان (۶۰-۶۲م) فیلیمون (۶۰-۶۲م) کولسیان (۶۰-۶۲م) اعمال (۶۲م) اول تیموتائوس (۶۲-۶۴م) تیطس (۶۲-۶۴م) اول پطرس (۶۴-۶۵م) دوم تیموتائوس (۶۶-۶۷م) دوم پطرس (۶۷-۶۸م) عبرانیان (۶۷-۶۹م) یهودا (۶۸-۷۰م) یوحنا (۸۰-۹۰م) اول یوحنا (۹۰-۹۵م) دوم یوحنا (۹۰-۹۵م) سوم یوحنا (۹۰-۹۵م) مکاشفه (۹۴-۹۶م)

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • Telegram
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
خدمات مکاشفه

خدمات مکاشفه سازمانی ثبت شده می باشد. ما در خدمات مکاشفه در تلاش شاگردسازی و رساندن پیام انجیل از طریق موعظه و تعلیم انجیل محور هستیم

.

Iranian Revelation Ministries Inc.

.

کلیه حقوق متعلق به وب سایت مکاشفه می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر ماخذ مجاز می باشد. 
2019© کلیه حقوق محفوظ است