دوره شاگردسازی رایگان

رشد در زندگی مسیحی

دوره شاگردسازی هر هفته در ۳ جلسه مختلف برگزار می شود تا همه عزیزان در سراسر دنیا بتوانند در آنها شرکت کنند. جلسات مقدماتی و پیشرفته برای علاقمندان تدارک دیده شده

خواندگی ما برای شاگردی مسیح است و این شاگردی عملا یعنی مسیحی بودن و مسیحی زندگی کردن

هدف از نجات ما قداست ما و زندگی خداپسندانه برای جلال خداست

ریشه این قداست در اطاعت است، ریشه اطاعت در محبت خداست، ریشه محبت خدا در شناخت به خداست و ریشه شناخت خدا در کلام او و عیسی مسیح است

.

.

.

لیست دروس مقدماتی

 


هفته اول: حقیقت چیست؟


هفته دوم: سقوط آدم و تاثیر آن بر بشریت


هفته سوم: علت اصلی وجود انسان چیست؟


هفته چهارم: رستاخیز مسیح


هفته پنجم: تنها امید ما در زندگی و مرگ چیست؟


هفته ششم: اراده خدا چیست؟


هفته هفتم: چرا بدی وجود دارد؟


هفته هشتم: قانون گرایی - لیگالیزم


هفته نهم: حکایت معمار دانا و معمار نادان


هفته دهم: حکایت سامری نیکو


هفته یازدهم: حکایت خادم بی رحم


هفته دوازدهم: حکایت پادشاه و ده خادم


هفته سیزدهم: حکایت ده جزامی


هفته چهاردهم: حکایت پسر گمشده

 

لیست دروس شاگردسازی

نکاهی بر تاریخ مسیحیت


هفته اول: قرن اول


هفته دوم: قرن دوم


هفته سوم: قرن سوم


هفته چهارم: رستاخیز مسیح


هفته پنجم: قرن چهارم


هفته ششم: قرن پنجم


هفته هفتم: قرن ششم


هفته هشتم: قرن هفتم - پیدایش اسلام
 

هفته نهم: قرن شانزدهم


هفته دهم: قرن هفدهم


هفته یازدهم: قرن هجدهم


هفته دوازدهم: قرن نوزدهم


هفته سیزدهم: قرن بیستم


هفته چهاردهم: قرن بیست و یکم
 

    ثبت نام

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید. متی ۱۹:۲۸

خدمات مکاشفه

خدمات مکاشفه سازمانی ثبت شده می باشد. ما در خدمات مکاشفه در تلاش شاگردسازی و رساندن پیام انجیل از طریق موعظه و تعلیم انجیل محور هستیم

.

Iranian Revelation Ministries Inc.

.

کلیه حقوق متعلق به وب سایت مکاشفه می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر ماخذ مجاز می باشد. 
2019© کلیه حقوق محفوظ است