فرقه های مسیحیت

June 9, 2015

در دنیای مسیحیت، به طور کلی سه شاخه بزرگ وجود دارد: کاتولیک، اُرتدکس و پروتستان.
 

 


 کلیسای کاتولیک روم

 

در کنار کلیسای کاتولیک روم می­توان کلیسای ارتودکس را نیز قرار داد، با این تفاوت که کلیسای ارتودکس اساساً با کلیسای کاتولیک روم یکی هستند و فقط در چند موضوع بزرگ با کلیسای کاتولیک روم اختلاف دارند.
 

  اول: اختیارات پاپ.

 دوم: الهیات آگوستین راجع به ذات گناهکار انسان و اینکه همه بشر از این ذات گناهکار ارث می ­برد.

  سوم: تأکید ارتودکس­ها بر روی شمایل و نمادها.

  چهارم: مناقشه "و از پسر" یا  به عبارت دیگر "فیلیوک یا فیلی اُک" که به زبان لاتین به معنی "و از پسر" می­ باشد.

 کلیسای ارتودکس اختیارات پاپ را قبول نمی­کند و همچنین ارث بردن ذات گناهگار انسانها و گناهکار بودن بچه­ ها را نیز قبول نمی­کند.

چیزی دیگری که خیلی مهم بود و باعث شد که کلیسای ارتودکس شرق نسبت به کلیسای کاتولیک غرب خیلی ناراحت شود تصمیمی بود که کلیسای روم مبنی بر افزودن عبارت "و از پسر" به اعتقادنامه نیقیه در مورد فرستادن روح القدس از جانب خدای پدر گرفت. این موضوع معروف است به "مناقشه فیلی اُک" که از سال ۵۸۹ تا ۱۰۵۴مورد بحث و جدال بین این دو کلیسا بود و تا حدی پیش رفتند که هر دو این کلیساها، یکدیگر را لعنت کردند.

 

این دو فرقه در موارد دیگری هم با هم مخالفت دارند. برای مثال:

 

آنها درباره رابطه روح القدس با خدای پدر و پسر مخالفت دارند.

 

آنها درباره عید پاک که در مورد مرگ و قیام مسیح است، با هم اختلاف نظر دارند. کاتولیک ها تاکید نجات را روی مرگ مسیح می گذارند و ارتدکس ها روی قیام مسیح. چون در فرهنگ شرق مرگ و خون نشانه خوبی نیست و پیروزی قیام برای آنها تاثیرگذار تر است.

 

در کلیسای کاتولیکی دعا روی زانو انجام می شود و در کلیسای ارتدکس ایستاده.

 

کلیسای کاتولیک از نان بدون خمیرمایه استفاده می کنند در عشای ربانی و کلیسای ارتدکس از نان با خمیرمایه.

 

کلیسای کاتولیک اجازه ازدواج کشیش را نمی دهد ولی در کلیسای ارتدکس کشیش می تواند ازدواج کند.

 

در کل شباهت در الهیات و مراسم در هر دو خیلی بیشتر از تفاوت ها می باشد و در طی سالهای اخیر تلاش زیادی شده تا این دو شاخه مسیحی با هم به یک اتحادی برسند.

 

کلیساهای پروتستان

 
 اما بین کلیسای کاتولیک و پروتستان تفاوت های زیادی وجود دارد. تمامی کلیساهای پروتستان در مورد دو اصلی با یکدیگر موافق هستند:

 

اصل اول
 

مرجع اختیار

(Final Source of Authority)

کلیسای کاتولیک روم عملاً می گوید که کلیسا مخترع کتاب مقدس بوده و آن را تولد کرده و بر روی آن حکمرانی می­کند. اما کلیساهای پروتستان می گوید که کتاب مقدس را خدا برای انسان توسط روح خدا نوشته و فرستاده تا بر روی کلیسا و زندگی مقدسین حمکرانی کند.

اختلاف بین کلیسای کاتولیک روم و کلیسای پروتستان را می­توان اینگونه معرفی کرد که در کلیسای روم این کلیسا است که تصمیم می­گیرد کدام کتاب­ها و نامه ­ها را در فهرست کتب کاننی قرار دهد، ولی کلیساهای پروتستان می­گویند که این تصمیم را خدا در بین سال­های ۴۸ تا ۹۶ میلادی، زمانیکه این کتاب­ها نوشته شدند، گرفته و کلیسا آنها را تأیید و تصدیق کرده است."

کلیسای کاتولیک همچنین می­گوید که کلیسا حق و اختیار دارد که الهیات مسیحی را با توجه به سنت­هایی که در طول تاریخ کلیسا شکل گرفته ­اند، گسترش و توسعه دهد و از تفسیرهای خودشان در جهت تغییر استفاده کنند.

همچون مشکلات اساسی درباره آموزه ­هایی راجع به مریم، برزخ، کارهای نیک که از نظر کاتولیکها شرط مهم برای نجات می­ باشد، راجع به پاپ و وظایف او، سنت­ها و تفسیرهای دیگر. البته کلیسا کاتولیک روم به وضوح معترف به خیلی از این موارد نیست و بیشترمعتقدند الاهیات مسیحی را صرفا در این آموزه ها وسعت و توسعه داده ­اند.

 

اصل دوم


 طریق نجات یافتن از گناه یا عادل شمردگی

  (How Sinful Man is Saved from Sin and Justified before God)


 .از دیدگاه پروتستان شرط نجات یافتن تنها ایمان به مسیح است. (یوحنا ۱۲:۱، ۱۶:۳ و ۳۶، ۲۴:۵، ۲۴:۸ - رومیان ۱۶:۱ و ۱۷، ۲۶:۳ و ۲۸، ۵:۴، ۱:۵، ۹:۱۰ و ۱۰- غلاطیان ۱۶:۲ و ۲۱ - افسسیان ۸:۲ و ۹ - فیلپیان ۹:۳)

و اینکه ثمرات و کارهای نیکو نتیجه این نجات است و نه لازمه نجات. (دوم قرنتیان ۱۷:۵ - افسسیان ۱۰:۲)

عقیده‌ کلیسای پروتستان: ایمان = عادل شمردگی + ثمرات
عقیده‌ کلیسای کاتولیک: ایمان + کار نیکو = عادل شمردگی
 
ادعای اشتباه کلیسای کاتولیک در مورد تعالیم پروتستان

ایمان = عادل شمردگی منهای کارهای نیکو

اعمال نیکو در کلیسای کاتولیک نه تنها اخلاق و رفتار نیکو، بلکه شامل "هفت آیین دینی" نیز می‌باشد.

 

آیین اول
 غسل تعمید در زمان طفولیت در خانواده‌ی کاتولیک یا زمان ایمان به کلیسای کاتولیک.

 

آیین دوم
 مسح، عشای ربانی یا شام خداوند (Mass or Communion): مراسم تشریفات که شامل شام خداوند نیز می‌باشد. بر طبق تعالیم کاتولیک در شام خداوند، نان و شراب به بدن و خون مسیح تبدیل می‌شوند و هرگاه این مراسم را انجام می‌دهند مرگ مسیح دوباره تکرار می‌شود ولی کلیسای پروتستان می‌گوید بر طبق کلام خدا این تعلیم کاتولیک صحیح نیست: رومیان ۱۰:۶، عبرانیان ۲۷:۷، ۲۶:۹ و ۲۸، ۱۰: ۱۰-۱۲ و ۱۸ ، اول پطرس ۱۸:۳ عبارت کلیدی این است: "یک بار برای همیشه.

 

آیین سوم (Penance)

عذاب کشیدن جسمی برای بخشیده شدن گناه یا ریاضت توبه کردن.

 

آیین چهارم (Confirmation)
 تأیید شدن زمان ۱۲ سال.

 

آیین پنجم
 فقط برای کسانی که می توانند ازدواج کنند.

 

آیین ششم
 دست گذاری برای خدمت کشیشی (Holy Orders or Ordination of Priests): فقط مخصوص کشیشان کلیسای کاتولیک روم می باشد.


آیین هفتم (Last Rites or Extreme Unction)
 مراسم قبل از مرگ.

 

 

کلیسای کاتولیک عملا انجیلی دیگر را باور و تعلیم می دهند که بسیار خطرناک است. پولس در غلاطیان هشداری جدی به افرادی می دهد که انجیل مسیح را عوض می کنند و تعلیمی غیر از تعالیم انجیل مسیح می دهند. بزرگترین بحثهای مسیحیان روی بحث نجات بوده. و این امر متاسفانه بسیاری را دچار مشکل کرده تا به فرایض انسانی روی بیاورند و فیض یک طرفه و رایگان خدا را با اعمال انسانی آغشته کنند. این کار ازرش صلیب و محبت و فیض خدا را کم می کند و عملا توهینی به خون مسیح است.

 

کلیسای کاتولیک ادعا می کند که پاپ نماینده و جانشین مسیح است. این کفر است! روح القدس نماینده و جانشین مسیح است.  کلمه پاپ یعنی پدر (پاپا)، مسیح گفت هیچ کس را روی زمین پدر نخوانید، و اینکه ما کسی را پاپ خطاب کنیم عملا کفرگویی می باشد چون ما یک پدر داریم و او هم در آسمان است.  پاپ همچنین خود را (پانتیف) می خواند که به معنی پل می باشد. در الهیات مسیحی عیسی مسیح پلی است که انسان را به خدا وصل می کند.

 

عملا کلمه پاپ و ادعای پنهان پشت آن کفری است در برابر هر سه شخصیت تثلیث.

 

امروزه مسیحیان باید با استفاده از کلام خدا و مطالعه تاریخ کلیسا خود به این نتیجه برسند که اصلاحات قرن شانزدهم لازم بوده و امروزه باید همچنان با مطالعه مدوام کلام در جهت رشد و اصلاح بیشتر بکوشند تا شاهد فریب و تولید مذهب نشویم.

 

مسیحیت دین و مذهب نیست. مسیحیت به مراسم و مقامات و تشریفات نیست. مسیحیت روی صلیب آغاز شد، در قلب ما ایمان آورده شد و در ملکوت خدا تا ابد ادامه خواهد داشت. مواظب آنچه می شنویم باشیم.

 

 

Share on Facebook
Please reload

آخرین نوشته ها و مقالات

December 11, 2019

February 25, 2019

September 15, 2018

Please reload

آرشیو
Please reload