آیا مسیح به جهنم رفت؟

مسیح در آن سه روز کجا بود؟ آیا مسیح به جهنم رفت؟

اول پطرس ۳: ۱۸ تا ۲۰ در ذهن خیلی از مسیحیان این سوال را به وجود آورده که آیا منظور خدا این است که مسیح بعد از مرگ روی صلیب به جهنم می رود؟ تفاسیر مختلفی ارائه داده شده و این مقاله درصدد این است که نزدیک ترین تفسیر را طبق مدارک خود کتاب مقدس ارائه دهد.

بر اساس این آیه و آیه ای دیگر در اول پطرس فصل چهارم، بعضی به اشتباه معتقد هستند که مسیح بعد از مرگ به جهنم رفت تا پیام نجات را به همه مردگان اعلام کند تا هر که به او در آنجا ایمان آورد نیز جز نجات یافتگان باشد. - بعضی دیگر به اشتباه معتقدند که مسیح برای تکمیل زجر الهی در راستای باز کردن راه نجات باید به جهنم هم می رفت تا آنجا بهای گناهان ما را بدهد. - بعضی دیگر می گویند مسیح به جهنم رفت تا با شیطان جنگ کند. برای مدتی شیطان مسیح را در بند نگاه داشت در جهنم ولی در نهایت مسیح در جنگ با شیطان پیروز شد. این تفاسیر به همراه ده ها تفسیر دیگر حمایت کتاب مقدس را ندارند و کتاب مقدسی نیستند. یکی از قسمت هایی که باید در جواب به این سوال به آن نگاه کنیم لوقا ۴۳:۲۳ است. جایی که شخص مسیح به دزد روی صلیب می گوید که بعد از مرگ کجا خواهد بود. مسیح در این آیه می گوید که آنها با هم در فردوس خواهند بود! مشخصا فردوس جهنم نیست و در هیچ ترجمه ای فردوس جهنم ترجمه نشده است. به نظر فردوس جایی است که مقدسین پیشین در عهد عتیق بعد از مرگ به آنجا می رفتند. جایی که ابراهیم آنجا بود. در کتاب مقدس در لوقا ۱۶ داستان مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر را می خوانیم که بعد از مرگ، ایلعازر فقیر را فرشتگان به جایی می برند که ابراهیم آنجاست که اشاره به مکانی خوب دارد و در مقابل مرد ثروتمند به جایی می رود به نام هِیدی که ترجمه یونانی کلمه عبرانی شِئول است که به دنیای مردگان اشاره دارد. در این دنیای مردگان (هِیدی) فقط بدکاران و نافرمانان هستند که در انتظار مجازات نهایی و ورود به جهنم هستند. اما مقدسین قبل از مسیح در جایی بودند به نام فردوس که به آن آغوش ابراهیم یا طرف ابراهیم می گویند. جایی که در آرامش در انتظار ورود به بهشت هستند. اما بعد از مرگ مسیح همه از آنجا با حضور مسیح بالا برده شدند و اکنون در حضور مسیح هستند. هر مسیحی هم از این دنیا برود مستقیم به حضور مسیح می رود. و این دو گروه از هم با دره ای بزرگ جدا شده اند. زمانیکه کلام اشاره می کند به رفتن مسیح به جایی که مردگان در بند هستند، اشاره به همین هِیدی و فردوس دارد. مسیح بعد از مرگ پیروزی خود را در دنیای مردگان (هِیدی) اعلام کرد. نه برای نجات کسی بلکه فقط برای سرکوبی شریران و تسلی مقدسین. و بعضی معتقدند که وقتی مسیح این پیروزی را به مقدسینی که در طرف ابراهیم هستند اعلام می کند، روح های افرادی که در بند در دنیای مردگان (هِیدی) هستند هم می شنوند. طبق کلام خدا درهای بهشت و جهنم هنوز باز نشده اند و ما هنوز در انتظار آمدن آن روز هستیم. ما وقتی می میریم در حضور مسیح خواهیم بود که به مراتب بهتر است (فیلیپیان ۲۳:۱). اما زمانی خواهد رسید همانطور که مکاشفه ۱۴:۲۰ می گوید که مرگ و دنیای مردگان (هِیدی) به دریاچۀ آتش افکنده خواهد شد. دریاچۀ آتش، مرگ دوّم است. این همان آغاز جهنم است. بنابراین مسیح به هیچ عنوان بعد از مرگ به جهنم نرفت. جهنمی در کار نبوده. بلکه به جایی رفت که هم مقدسین و هم بدکاران و شیاطین می توانستند صدای او را در لحظه اعلام پیروزی شکوه مندش بشنوند تا مقدسین در حضور شخص مسیح باشند و شریران در انتظار هلاکت ابدی در زمان باز شدن در جهنم. نکات تکمیلی و پایانی

مرگ مسیح روی صلیب برای نجات کافی بود و احتیاجی نبود که او به جهنم برود تا کاری برای نجات ما بکند. مسیح روی صلیب گفت: تمام شد (یوحنا ۳۰:۱۹). مسیح با ریختن خون خود روی صلیب خشم خدا را فرو نشاند و نجات فراهم شد (رومیان ۲۵:۳، عبرانیان ۱۷:۲ِِ، ۱ یوحنا ۲:۲ و ۱۰:۴).

افسسیان ۴: ۸-۱۰ اشاره به رفتن مسیح به قبر دارد. اول پطرس ۳: ۱۸-۲۰ اشاره به موعظه مسیح از زبان نوح در آن زمان است. اشاره به اینکه کسانیکه در آن زمان به نوح گوش ندادند عملا مسیح را رد کردند و در بند (زندان) یا همان جهنم هستند. در اول پطرس ۱: ۱۰-۱۱ هم مشابه این را می بینیم. در اعتقادنامه رسولان این جمله که مسیح به جهنم رفت وجود دارد که جان کلوین و بسیاری از الهیدانان با این جمله مخالف هستند. چون در اعتقادنامه اولیه این جمله به این شکل نبوده و بعد اضافه شده. این جمله یا باید از این اعتقادنامه حذف شود و یا به دنیای مردگان تغییر کند. نتیجه گیری مسیح در آن سه روز کجا بود؟ آیا مسیح به جهنم می رود؟ خیر مسیح هیچگاه به جهنم نرفت. اساسا درِ جهنم هنوز باز نیست. مسیح بلافاصله بعد از مرگ به فردوس (جایی که مقدسین پیشین بودند) رفت و اعلام پیروزی کرد. طوری که در دنیای مردگان (هِیدی) هم این شنیده شد و سر شریر کوبیده شد. بهشت و جهنم هنوز باز نیستند و در آن روز که مسیح بازگشت کند مرگ و دنیای مردگان (هِیدی) به جهنم انداحته می شوند (مکاشفه ۲۰) و در مقابل، زمین و آسمان جدید پدیدار خواهند شد. (مکاشفه ۲۱) که در آن مقدسین تا ابد در حضور مسیح جایی که خیمه خدا با آدمیان است خواهند بود.

در پایان، شایان ذکر است که نظریات متعددی در این باب وجود دارد و حتی این نگرش هم سوالاتی را در خود دارد که کتاب مقدس بطور واضح در مورد آنها صحبت نمی کند اما امیدوارم این دیدگاه در این مقاله برای خواننده مفید باشد.

نیما علیزاده - شبان و موسس خدمات مکاشفه

(فارغ التحصیل رشته الهیات از دانشگاه الهیات مُر سیدنی استرالیا. یکی از شبانان کلیسای انگلیکن فیض در جنوب کالیفرنیا)

آخرین نوشته ها و مقالات
آرشیو