سی. اس. لوئیس در باب ویروس کرونا

واضح است که امروزه کووید۱۹ یک همه گیری جهانی است و باید رعایت تمام جوانب احتیاط را به عمل آورد.

با این حال، جملات سی اس لویس که ۷۲ سال پیش نوشته است، زنگ خطر مشابهی برای همه ماست. انگار لوئیس فقط بجای “ویروس کرونا” “بمب اتم” را به کار برده است.

درحالیکه مشکلات فراونی با بمب اتم داریم، چگونه باید در عصر اتم زندگی کنیم؟ من بر آن شدم تا به این پرسش بپردازم:

“چرا باید بخواهیم در قرن شانزدهم زمانیکه که طاعون هر ساله میهمان لندن بود زندگی کنیم. یا  چرا کسی باید بخواهد در عصر وایکینگ ها زندگی می کرد. زمانی که غارتگران اسکاندیناوی شبانه بر شما می ریختند و گلویتان را می دریدند. و یا حتی چرا بخواهیم در همین عصری که در آن هستیم زندگی کنیم. عصر سرطان، سفلیس، حملات هوایی، بیماری های مختلف، حوادث ریلی و یا حوادث رانندگی و غیره.

به زبان دیگری، بیایید بدون غلو کردن  موقعیت خاصی که داریم را باور کنیم.

عزیزان شما و همه کسانی که دوستشان دارید، قبل از اختراع بمب اتم، محکوم به مرگ بودید. فقط، درصد زیادی از ما به طرق ناخوشایندی می مردیم. اما نسبت به گذشتگانمان یک مزیت بزرگ داریم و آن مزیت بزرگ بیهوشی است.ما هنوز هم بیهوش را داریم. هنوز هم واقعا مضحک است که ناله و شیون کنیم، خود را به این سو و آن سو بزنیم و چهره هایی غمیگین و آوایزان داشته باشیم.

چون دانشمندان یک مرگ زودرس و دردناک به جهانی آماده مبارزه با این وضعیت ها اضافه کرده اند. وضعیتی که در آن مرگ ابدا به بخت و اقبال ما نیست، بلکه یک قطعیت است.

این نخستین نکته ای است که باید به آن اشاره کنم. اولین اقدامی که باید انجام داد، این است که باید گرد هم آییم و به یکدیگر کمک کنیم. اگر قرار است همه ما با یک بمب اتم نابود شویم، بگذارید این بمب وقتی بر سرمان فرود آید، که در بهترین حال و  در حال انجام بهترین کار هستیم: یعنی زمانی که در حال دعا کردن هستیم، کار می کنیم، موسیقی گوش می دهیم، فرزندانمان را حمام می کنیم، با دوستانمان  در حال آبجو خوردن گپ می زنیم و دارت بازی می کنیم. نه اینکه مثل گوسفندانی وحشت زده به بمب فکر کنیم.

این افکار ممکن است جسم ما را در هم بشکند (کاری که یک میکرب می تواند انجام دهد) اما این افکار نباید بر ما غالب شوند.زندگی در عصر اتم (۱۹۸۱)
نگرانی های جاری: مقاله های روزنامه نگاری (اثر سی. اس. لوئیس)


منبع:  The Gospel Coalition

 

Share on Facebook
Please reload

آخرین نوشته ها و مقالات

April 6, 2020

Please reload

آرشیو
Please reload